Общински Съвет Несебър
Заседания На Постоянни Комисии

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 23.05.2024 г.

21 май, 2024 67

 

 

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 23.05.2024 г. /четвъртък/ в Заседателната зала №11 на Община Несебър, намираща се в сградата на общината на ул. „Еделвайс“ № 10, ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет –

10:30 ч. – 11:00 ч.

2. Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество 11:00 ч. – 11:30 ч .

3. Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности – 11:30 ч. – 12:00 ч.

4. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  - 13:00 ч. - 14:00 ч.

5. Комисия по бюджет и финанси – 14:00 ч. – 14:30 ч.

6. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 14:30 ч.

                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: В. КРЪСТЕВ