Общински Съвет Несебър

Протоколи от заседания на Общински Съвет


09 май, 2024 96

Протокол №7/30.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 7 30.04.2024 г. Днес 30.04.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г. Отсъства общинският съветник Васил Василев. Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване. Върбан...

04 април, 2024 261

Протокол №6/29.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 6 29.03.2024 г. Днес 29.03.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г., на което присъстваха 21 общински съветници. Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване. Върба...

22 февруари, 2024 99

ПРОТОКОЛ № 5/19.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 5 19.02.2024 г. Днес 19.02.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г., на което присъстваха 19 общински съветници. Отсъстват общинските съветници Костадин Нищелков и Михаил Минчев Заседанието бе открито от председателя на Общинския съ...