Общински Съвет Несебър

Публичен електронен регистър на питания

на общински съветници по чл. 33 ал. 1 т.4 от ЗМСМА


Филтри

Вх. № Дата Относно От
366
22.05.2024
съгласувани и одобрени проекти и ПУП - ове в община Несебър.
 • Никола Матев Пейков
313
30.04.2024
Издаване на разрешителни за извършване на таксиметров превоз на територията на община Несебър.
 • Никола Матев Пейков
 • Петър Хрусафов Тодоров
247
30.04.2024
вендинг автомати
 • Никола Матев Пейков
 • Петър Хрусафов Тодоров
246
28.03.2024
назначени и работещи пенсионери в община Несебър
 • Никола Матев Пейков
 • Петър Хрусафов Тодоров
156
07.03.2024
предоставяне писмена информация с цел формулиране на предложение за оптимизация на разходите за третиране на битови отпадъци в община Несебър, заложени в Бюджет 2024
 • Георги Манолов Манолов
151
05.03.2024
статута, правомощията и финансирането на ОФК Несебър и състоянието и експлоатацията на Общинска спортна база - Стадиона
 • Георги Манолов Манолов
110
14.02.2024
синя зона на територията на Община Несебър
 • Никола Матев Пейков
 • Петър Хрусафов Тодоров
109
14.02.2024
извършеното отсичане на дърветата от тротоарите на ул. Любен Каравелов
 • Никола Матев Пейков
 • Петър Хрусафов Тодоров
108
14.02.2024
повишаване на градоустройствени показатели в кв. "Черно море"
 • Никола Матев Пейков
 • Петър Хрусафов Тодоров
107
14.02.2024
относно процедура по изработване на общ устройствен план на община Несебър
 • Никола Матев Пейков
 • Петър Хрусафов Тодоров