Общински Съвет Несебър

Общи условия


Условия и правила за използване на уебсайта

 1. Добре дошли в нашия уебсайт!
  1. Достъпът и използването на този уебсайт подлежат на следните Общи Условия и Правила. Моля, внимателно ги прочетете, преди да продължите да използвате уебсайта.
 2. Лични данни и поверителност
  1. Използването на лични данни, събрани чрез уебсайта, е регулирано от нашата Политика за поверителност. Моля, прочетете я внимателно, за да разберете каква информация събираме и как я обработваме.
 3. Връзки към трети уебсайтове
  1. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети лица. Не носим отговорност за съдържанието или дейността на такива уебсайтове и не гарантираме тяхната сигурност.
 4. Забранено поведение
  1. Забранено е използването на уебсайта за незаконни или вредни цели. Такова поведение ще бъде преследвано законно.
 5. Промени в Общите Условия и Правила
  1. Задължаваме се да актуализираме Общите Условия и Правила при необходимост. Моля, редовно проверявайте този документ за промени.

Тези Общи Условия и Правила са последно актуализирани на 02.04.2024 г.

Ако имате въпроси или коментари относно този текст или използването на уебсайта, моля, свържете се с нас на osnesebar@nesebar.bg

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт и се надяваме, че ще намерите информацията тук полезна.