Общински Съвет Несебър

Решения


09 май, 2024 368

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след п...

04 април, 2024 634

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/29.03.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след п...

22 февруари, 2024 750

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5 /19.02.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3...

05 февруари, 2024 516

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след...

22 декември, 2023 827

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2023 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след...

08 декември, 2023 419

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/01.12.2023 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след...

14 ноември, 2023 313

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/09.11.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 09.11.2023 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Избор на председател на Общински съвет – Несебър, на основание чл.21 ал.1, т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА (Закон за местно самоуправление и местна администрация). 2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник...

19 септември, 2023 1063

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласув...

03 юли, 2023 652

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 290/11.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци. Докладна записка вх.№ 298/19.05.2023 г. от Румен...

05 май, 2023 1240

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.04.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №34/28.04.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 212/06.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2022 г. Докладна записка вх.№ 229/12.04.2023 г. от Румен Кулев -...