Общински Съвет Несебър

Комисии


Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет

Председател: Кирил Киров
зам.-председател: Христо Йовчев
членове:

1. Демир Петров

2. Васил Василев

3. Венета Танева-Кючукова

4. Никола Пейков

5. Недялко Йорданов

 

Комисия по бюджет и финанси

Председател: Благой Филипов
зам.-председател: Костадин Нищелков
членове:

1. Христо Яръмов
2. Александър Стоянов

3. Пейчо Колев

4. Ивайло Илиев

5. Георги Георгиев

 

Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика

Председател: Пейчо Колев
зам.-председател: Георги Манолов
членове:

1.Сотир Наумов

2. Христо Йовчев

3. Иван Пиков

4. Вержиния Георгиева

5. Петър Тодоров

 

Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия

Председател: Христо Яръмов
зам.-председател: Сотир Наумов
членове:

1. Костадин Нищелков

2. Венета Танева-Кючукова

3. Михаил Минчев

4. Георги Георгиев

5. Благой Филипов

 

Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда

Председател: Костадин Нищелков
зам.-председател: Александър Стоянов

членове:

1. Демир Петров

2. Михаил Минчев

3. Георги Георгиев

4. Благой Филипов

5. Ивайло Илиев

 

Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности

Председател: Вержиния Георгиева

зам.-председател: Христо Яръмов
членове:

1. Васил Василев

2. Недялко Йорданов

3. Иван Пиков

4. Христо Йовчев

5. Петър Тодоров

 

Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество

Председател: Сотир Наумов

зам.-председател: Михаил Минчев
членове:

1. Ивайло Илиев

2. Георги Манолов

3. Кирил Киров

4. Пейчо Колев

5. Вержиния Георгиева

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията

Председател: Демир Петров

зам.-председател: Кирил Киров
членове:

1. Александър Стоянов

2. Венета Танева-Кючукова

3. Георги Манолов

4. Васил Василев

5. Никола Пейков