Общински Съвет Несебър

Политика за поверителност


Дата на влизане в сила: 02.04.2024 г.
Последно актуализирано: 02.04.2024 г.

Добре дошли в сайта на Общински Съвет Несебър!

Преди да използвате нашия уебсайт, моля прочетете внимателно тази Политика за поверителност. Тя обяснява как събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни.

1. Събиране на лични данни

При посещение на нашия уебсайт можем да събираме определени лични данни от вас, включително:

 • Име и контактни данни
 • Информация за устройството, с което достъпвате уебсайта
 • Информация за вашата дейност на уебсайта

2. Употреба на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

 • За предоставяне на услугите, които сте поискали
 • За подобряване на нашия уебсайт

3. Споделяне на лични данни

Личните данни могат да бъдат споделяни с трети страни само в следните случаи:

 • С вашето изрично съгласие
 • Ако това е задължително съгласно законите и регулациите

4. Защита на данните

Ние вземаме мерки за защита на вашите лични данни и гарантираме тяхната поверителност.

5. Вашите права

Като потребител имате следните права:

 • Право на достъп до вашите лични данни
 • Право на корекция на неточни данни
 • Право на изтриване на данни
 • Право на ограничаване на обработката
 • Право на пренос на данни

6. Контакт

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на следния адрес: osnesebar@nesebar.bg