Общински Съвет Несебър

Декларации по ЗПК


12 януари, 2024 132

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПК- кметове на кметства, мандат 2023-2027/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНА ДЕКЛАРАЦИИТЕ за имущество и интереси И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА имущество и интереси, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПК- кметове на кметства, мандат 2023-2027/ РЕГИСТЪР на декларациите по...

12 януари, 2024 146

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК- кмет на община, кметове на кметства, мандат 2023-2027/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК- кмет на община, кметове на кметства, мандат 2023-2027/ РЕГИСТЪР на декларациите...

12 януари, 2024 128

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК - за общински съветници, мандат 2023-2027/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК - за общински съветници, мандат 2023-2027/ РЕГИСТЪР на декларациите по чл.49, ал.1,...