Общински Съвет Несебър
Заседания На Постоянни Комисии

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 23.04.2024 г.

19 април, 2024 165

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 23.04.2024 г. /Вторник/ в Заседателна зала №11 на Община Несебър, намираща се в сградата на общината на ул. „Еделвайс“ № 10, ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

 1Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет -    10:00 ч. – 10:30 ч.

2. Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество10:30 ч. – 11:00 ч.

3. Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика – 11:00 – 11:30 ч.

4. Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности –        11:30 ч. – 12:00 ч.

5. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 13:00 ч. – 14:00 ч.

6. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  - 14:00 – 15:00 ч.

7. Комисия по бюджет и финанси – 15:00 ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: В. КРЪСТЕВ