Общински Съвет Несебър
Съобщения

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 21.05.2024г.

21 май, 2024 87

Уведомяваме, Ви че на  основание  чл. 27 ал.1а  от ЗМСМА,  дневният  ред и материалите за заседанията  на  постоянните комисии на Oбщински съвет - Несебър,  които ще се проведат на  23.05.2024 г., съгласно обявеният  график са публикувани  на интернет страницата в  раздел, ЗАСЕДАНИЯ.