Общински Съвет Несебър
Начало

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 21.06.2024г.

19 юни, 2024 60

 

Уведомяваме, Ви че на  основание  чл. 27 ал.1а  от ЗМСМА,  дневният  ред и материалите за заседанията  на  постоянните комисии на Oбщински съвет - Несебър,  които ще се проведат на  21.06.2024 г., съгласно обявеният  график са публикувани  на интернет страницата в  раздел, ЗАСЕДАНИЯ.