Общински Съвет Несебър
Начало

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 21.06.2024 г.

19 юни, 2024 40

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2019-2023 г., Ви уведомявам, че  на 21.06.2024 г. /петък/ в заседателна зала № 11 на Община Несебър, намираща се в сградата на общината на ул. „Еделвайс“ № 10 ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

        

 

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 10:30 ч. – 11:00 ч.

 

2.  Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество 11:00 ч. – 11:30 ч .

 

3. Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика 11:30 ч. – 12:00 ч .

 

4. Комисия по бюджет и финанси – 13:00 ч. – 13:30 ч.

 

5. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 13:30 ч. – 14:00 ч.

 

6. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  - 14:00 ч.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР: В. КРЪСТЕВ