Общински Съвет Несебър

Последни публикации

08 март, 2016 844

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До ДамитеОт Община Несебър ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС . Скъпи Дами, Обръщам се към Вас от името на Общински съвет – Несебър, с признателност и уважение по случай Вашия празник - Международния ден на жената. 8-ми март не е просто календарна дата, а поредният повод да се преклоним пред по – нежната половина от ч...

07 март, 2016 924

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 10.03.2016 г. /четвъртък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:...

04 февруари, 2016 2450

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/29.01.2016 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/29.01.2016 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх.№ 026/15.01.2016 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно включване на нова дейност по предварително третиране на смесени битови отпадъци чрез изграждане на сепарираща инсталация на площадката на Претоварна стан...

26 януари, 2016 1041

Дневен ред 26.01.2016

ДО г-н(г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 29.01.2016 г. /петък/ от 11:00 часа в Заседателната за...

18 януари, 2016 965

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл.23 ал.1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация –мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 27.11. 2015 г. /петък/ ще се проведат засед...

23 декември, 2015 1215

Нареждане №1

Нареждане №1 от 23.12.2015г. ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛ№3 14.12.2015г.

22 декември, 2015 1229

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2015 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/14.12.2015 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх.№ 600/23.11.2015 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно закриване на второстепенен разпоредител с бюджет „Образование, извънучилищни и други дейности” и одобряване на структура на общинска администрация – Несебър. Докладн...

07 декември, 2015 864

Дневен ред 07.12.2015

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел./факс 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg ДО г-н(г-жа)……………………………………………….. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КОПИЕ: КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ На основание чл.29 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съв...

26 ноември, 2015 709

Съобщение

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР може да го изтеглите графика от тук: IMG

25 ноември, 2015 995

Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци

Във връзка с чл. 26 ал.2 от ЗНА в 14 дневен срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински съвет,заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища по Проекта за Наредба за изменение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци в деловодството на Общински...