За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 27.01.2022

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР               На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с ...

25.01.2022г.     255


Честваме 174 години от рождението на Христо Ботев

  6 Януари е рождената дата на големия български поет и революционер Христо Ботев. В знак на почит и признателност, пред паметника на бележития герой срещу СУ ,,Любен Каравелов” гр. Несебър - нова част бяха поднесени венци и цветя от председателя на Общински съвет - ...

06.01.2022г.     151


Награждаване на най-изявените спортисти, треньор и отбор в община Несебър

  За поредна година община Несебър определи своите „Спортисти на годината – 2021“.  На тържествена церемония в зала ,,Мелсас" , бяха наградени за своето усърдие и постигнати спортни постижения у нас и в чужбина спортисти, треньор и ...

23.12.2021г.     238


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/15.12.2021 г.

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/15.12.2021 г.           ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх. № 649/29.11.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  обема на  ...

20.12.2021г.     1029


НАРЕДБА № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър

НАРЕДБА  № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ 1 ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОБХВАТ   Чл. 1. /изм. с решение № 529 от протокол № 22/15.12.2021 г./  С тази Наредба се уреждат условията и реда за изхвърлянето, ...

20.12.2021г.     1791


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №22/15.12.2021 г.

Решение № 551 от протокол № 22/15.12.2021 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.926 по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, на ...

20.12.2021г.     265


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 15.12.2021 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ...

09.12.2021г.     417


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 08.12.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР             На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

03.12.2021г.     229


Реализиран иновативен проект по Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност Креативния проект разказва атрактивно за историята в града чрез иновативна технология. Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и ...

24.11.2021г.     187


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №21/10.11.2021 г.

Решение № 507 от протокол № 21/10.11.2021 г. относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция в поземлен ...

15.11.2021г.     276


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340