За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Поздрав от Общински съвет - Несебър по случай 1 март

Уважаеми деятели на културата, читалищни дейци и самодейци, за мен и за всички общински съветници е изключителна чест да Ви поздравим за 1-ви март – Деня на самодееца и любителското художествено творчество и за един от най-истинските и обичани български празници – ...

01.03.2022г.     149


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г.

РЕШЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх. № 105/24.02.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост при община Несебър, относно определяне на период и територии по реда на чл.15 ал.2 от Закона за ...

01.03.2022г.     443


П О К А Н А за извънредно заседание на Общински съвет-Несебър 28.02.2022 г.

П О К А Н А                             Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

25.02.2022г.     227


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Раздел I Общи разпоредби             Чл. 1. С този Правилник се уреждат устройството, организацията, дейността, съставът, правата и ...

23.02.2022г.     554


Поклон пред паметта и делото на Апостола на българската свобода!

Преди 149 години Васил Левски е обесен, а държавата губи своя най-свиден син. Отдал живота си за България и българския народ, Дякона не умира, а постига безсмъртие.  По случай 149-годишнината от гибелта на Васил Левски в храм „Успение Богородично“ беше отслужена ...

19.02.2022г.     106


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/03.02.2022 г.

    РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ    № 23/03.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх. № 017/11.01.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на съвета по въпросите на социалните услуги. Приемане на правилник на съвета. Докладна ...

08.02.2022г.     588


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 03.02.2022 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

28.01.2022г.     489


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 27.01.2022

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР               На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с ...

25.01.2022г.     215


Честваме 174 години от рождението на Христо Ботев

  6 Януари е рождената дата на големия български поет и революционер Христо Ботев. В знак на почит и признателност, пред паметника на бележития герой срещу СУ ,,Любен Каравелов” гр. Несебър - нова част бяха поднесени венци и цветя от председателя на Общински съвет - ...

06.01.2022г.     109


Награждаване на най-изявените спортисти, треньор и отбор в община Несебър

  За поредна година община Несебър определи своите „Спортисти на годината – 2021“.  На тържествена церемония в зала ,,Мелсас" , бяха наградени за своето усърдие и постигнати спортни постижения у нас и в чужбина спортисти, треньор и ...

23.12.2021г.     191


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия