За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 05.04.2022 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

30.03.2022г.     480


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 29.03.2022 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР             На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

25.03.2022г.     146Поздрав от Общински съвет-Несебър по случай Националния празник на Република България - 3 март!

Уважаеми съграждани, Приемете моите и на целият Общински съвет поздравления и почести по случай 3 март - Националния празник на България. Трети март е свещена дата за всеки българин и на нея се прекланяме пред подвига на всички герои, които се бориха и постигнаха ...

03.03.2022г.     75


Поздрав от Общински съвет - Несебър по случай 1 март

Уважаеми деятели на културата, читалищни дейци и самодейци, за мен и за всички общински съветници е изключителна чест да Ви поздравим за 1-ви март – Деня на самодееца и любителското художествено творчество и за един от най-истинските и обичани български празници – ...

01.03.2022г.     101


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г.

РЕШЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх. № 105/24.02.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост при община Несебър, относно определяне на период и територии по реда на чл.15 ал.2 от Закона за ...

01.03.2022г.     304


П О К А Н А за извънредно заседание на Общински съвет-Несебър 28.02.2022 г.

П О К А Н А                             Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

25.02.2022г.     177


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Раздел I Общи разпоредби             Чл. 1. С този Правилник се уреждат устройството, организацията, дейността, съставът, правата и ...

23.02.2022г.     212


Поклон пред паметта и делото на Апостола на българската свобода!

Преди 149 години Васил Левски е обесен, а държавата губи своя най-свиден син. Отдал живота си за България и българския народ, Дякона не умира, а постига безсмъртие.  По случай 149-годишнината от гибелта на Васил Левски в храм „Успение Богородично“ беше отслужена ...

19.02.2022г.     76


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/03.02.2022 г.

    РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ    № 23/03.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх. № 017/11.01.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на съвета по въпросите на социалните услуги. Приемане на правилник на съвета. Докладна ...

08.02.2022г.     420


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия