За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Състав на Общински съвет Несебър

 

Александър Стоянов Стоянов

Образование: Средно-специално

Професия: Управител на фирма

 

 

 

 

 

 

Благой Вангелов Филипов

Образование: Средно-специално

Професия: Строителен предприемач

 

 

 

 

 

 

 

Васил Алексиев Василев

Образование: Средно-специално

Професия: Агроном

 

 

 

 

 

 

Венета Танева Танева - Кючукова

Образование: Магистър - Икономика на недвижимата собственост / Международен туризъм/

Професия: Консултант недвижими имоти

 

 

 

Вержиния Радославова Георгиева

Образование: Висше - Медицинско

Професия: Лекар

 

 

 

 

 

 

 

Георги Димитров Георгиев

 

Образование: Средно

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

Георги Манолов Манолов

Образование: Висше - Икономическо / Магистър - Електронно управление ТУ

Професия: Главен секретар ИАРА

 

 

 

 

 

Демир Стоянов Петров

Образование: Висше

Професия: Агроинженер

 

 

 

 

 

 

 

Ивайло Илиев Илиев

Образование: Средно - специално

Професия: Оръжеен бизнес

 

 

 

 

 

 

 

Иван Анастасов Пиков

Образование: Средно-специално

Професия: Организатор охрана

 

 

 

 

 

Кирил Донев Киров

Образование: Средно

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Георгиев Нищелков

Образование: Висше

Професия: Строителен предприемач

 

 

 

 

 


 

Михаил Иванов Минчев

Образование: Средно

Професия: Управител на фирма

 

 

 

 

 

 

Недялко Николов Йорданов

Образование: Магистър - иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията

Професия: Управител на фирма

 

 

 

 

 

 

Никола Матев Пейков

Образование: Висше

Професия: Управител на фирма

 

 

 

 

 

Пейчо Колев Колев

Образование: Магистър-Застраховане

Професия: Собственик на застрахователно брокерско дружество

 

 

 

 

 

 

 

Петър Хрусафов Тодоров

Образование: Магистър–Финанси / Международна политика и сигурност /

Професия: Икономист

 

 

 

 

 

 

 

Сотир Янков Наумов

Образование: Бакалавър-Туризъм

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

Христо Киров Йовчев

Образование: Средно-специално

Професия: Мебелист

 

 

 

 

 

Христо Георгиев Яръмов

Образование: Средно

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340