За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Състав на Общински съвет Несебър

 

Александър Стоянов Стоянов

Образование: Средно-специално

Професия: Управител на фирма

 

 

 

 

 

 

Благой Вангелов Филипов

Образование: Средно-специално

Професия: Строителен предприемач

 

 

 

 

 

 

 

Васил Алексиев Василев

Образование: Средно-специално

Професия: Агроном

 

 

 

 

 

 

Венелин Стоянов Ташев

Образование: Магистър–Публична администрация

Професия: Хотелиер и ресторантьор

 

 

 

 

 

 

 

Върбан Валентинов Кръстев

Образование: Висше–Международни икономически отношения

Професия: Земеделие и търговия

 

 

 

 

 

 

 

Георги Димитров Георгиев

 

Образование: Средно

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

Демир Стоянов Петров

Образование: Висше

Професия: Агроинженер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирил Донев Киров

Образование: Средно

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

Константин Димов Лефтеров

Образование: Бакалавър-Туризъм

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Георгиев Нищелков

Образование: Висше

Професия: Строителен предприемач

 

 

 

 

 


 

 

Красимир Петров Мавров

Образование: Бакалавър–Социален педагог

Професия: Управител „Маврови и сие-бетон“ ООД

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Иванов Минчев

Образование: Средно

Професия: Управител на фирма

                                                                                            

 

 

 

 

 

Недялко Николов Йорданов

Образование: Магистър - иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията

Професия: Управител на фирма

 

 


 

 

 

 

Пейчо Колев Колев

Образование: Магистър-Застраховане

Професия: Собственик на застрахователно брокерско дружество

 

 

 

 

 

 

 

Петър Хрусафов Тодоров

Образование: Магистър–Финанси / Международна политика и сигурност /

Професия: Икономист

 

 

 

 

 

 

 

Славчо Стойчев Станелов

Образование: Висше

Професия: Инж. Технолог

 

 

 

 

 


 

Сотир Янков Наумов

Образование: Бакалавър-Туризъм

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

 

Христо Киров Йовчев

Образование: Средно-специално

Професия: Мебелист

 

 

 

 

 

 

Христо Георгиев Яръмов

Образование: Средно

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия