За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Състав на Общински съвет Несебър

 

Атанас Ангелов Терзиев

Образование: Магистър

Професия: Икономист

 

 

 

 

 

 

Благой Вангелов Филипов

Образование:средно-специално

Професия:Строителен предприемач

 

 

 

 

 

 

 

Венелин Стоянов Ташев

Образование: Магистър – Публична администрация

Професия: Хотелиер и ресторантьор

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Атанасов Атанасов

Образование: Висше – Счетоводство и одит на банките

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

Върбан Валентинов Кръстев

Образование: Висше – Международни икономически отношения

Професия: Земеделие и търговия

 

 

 

 

 

 

 

Георги Димитров Георгиев

Образование:средно

Професия:Хотелиер

 

 

 

 

 

 

Георги Манолов Манолов

Образование: Висше – Икономист

Професия: Маркетинг

 

 

 

 

 

 

Демир Стоянов Петров

Образование: Висше

Професия: Агроинженер

 

 

 

 

 

 

 

Иван Великов Янев

Образование: Средно-специално

Професия: Мениджър  в туризма

 

 

 

 

 

 

 

Костадин Георгиев Нищелков

Образование: Висше

Професия:Строителен предприемач

 

 

 

 

 

 

 

Кирил Донев Киров

Образование: Средно

Професия: Хотелиер

 

 

 

 

 

 

 

Красимир Петров Мавров

Образование: Бакалавър – Социален педагог

Професия: Управител „Маврови и сие-бетон“ ООД

 

 

 

 

 

 

Николай Кирилов Киров

Образование: Висше

Професия: Служител в телекомуникационна компания

 

 

 

 

 

 

 

Пейко Димитров Янков

Образование: Висше

Професия: Управител на търговско дружество

 

 

 

 

 

 

Пейчо Колев Колев

Образование: Средно-специално

Професия: Застрахователен брокер

 

 

 

 

 

 

 

Петър Хрусафов Тодоров

Образование: Магистър – Финанси / Международна политика и сигурност

Професия: Икономист

 

 

 

 

 

 

 

Славчо Стойчев Станелов

Образование: Висше – Инж. Технолог

Професия: Директор на ПГ по туризъм „Иван Вазов“ –  Сл. бряг

 

 

 

 

 

 

 

Станислав  Веселинов Цанев

Образование-средно

Професия: Управител на фирми

                                                                                            

 

 

 

 

 

Тонка Кирилова Пешева

Образование: Средно-специално

Професия: Офис мениджър

 

 

 

 

 

 

 

Христо Георгиев Яръмов

Образование: Средно – професионално

Професия:Управител на дружество

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия