За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 

СЪОБЩЕНИЕ

           Уведомяваме , Ви че на основание  чл. 27 ал.1а от ЗМСМА,  дневният  ред и материалите за заседанията  на  постоянните комисии на общински съвет - Несебър,  които ще се проведат на  12.02.2024г. съгласно обявеният  график са публикувани  на интернет страницата в  раздел, заседания.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340