За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

 

                  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен и за всички общински съветници е изключителна чест да Ви поздравим по случай Международния ден на хората с увреждания – 3-ти декември.

         Желаем Ви всичко най-добро, което заслужавате, защото сте част от нашето общество и заслужавате внимание, уважение и възхищение за волята и      достойнството, за силния дух, за начина, по който посрещате трудното и нелекото си ежедневие.

         Наш дълг е да облекчим живота Ви и да чувствате протегнатата с много разбиране и топлота приятелска ръка.

         Пожелаваме Ви сила и кураж, енергия и оптимизъм, за да се радвате на всеки ден.

         Нека доброто настроение от настъпващите Коледни и Новогодишни празници да Ви донесат радост и много щастливи моменти.

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: Р. КУЛЕВ

                                                                                             

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия