За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ №1268

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     408


Решение 1685

Изтеглете "Решение 1685" (част 1) Изтеглете "Решение 1685" (част 2)

21.02.2017г.     319


Решение 1874

Изтеглете "Решение 1874"

21.02.2017г.     316


Решение 33

Изтеглете "Решение 33"

10.02.2017г.     293


Решение 2075

Изтеглете "Решение 2075"

10.02.2017г.     318