За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ №1268

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     423


Решение 1685

Изтеглете "Решение 1685" (част 1) Изтеглете "Решение 1685" (част 2)

21.02.2017г.     332


Решение 1874

Изтеглете "Решение 1874"

21.02.2017г.     329


Решение 33

Изтеглете "Решение 33"

10.02.2017г.     303


Решение 2075

Изтеглете "Решение 2075"

10.02.2017г.     329