За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg

Решение №3001/28.02.2019 г.

13.03.2019г.     230


РЕШЕНИЕ №699

Изтеглете файла в PDF формат

17.05.2018г.     486


РЕШЕНИЕ №3372

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     713


РЕШЕНИЕ №2084

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     698


Решение №2098

01.02.2018г.     628


РЕШЕНИЕ №2259

Изтеглете в PDF

23.01.2018г.     752


РЕШЕНИЕ №1268

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     639


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия