За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ №699

Изтеглете файла в PDF формат

17.05.2018г.     357


РЕШЕНИЕ №3372

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     605


РЕШЕНИЕ №2084

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     572


Решение №2098

01.02.2018г.     515


РЕШЕНИЕ №2259

Изтеглете в PDF

23.01.2018г.     629


РЕШЕНИЕ №1268

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     512


Решение 1685

Изтеглете "Решение 1685" (част 1) Изтеглете "Решение 1685" (част 2)

21.02.2017г.     419


Решение 1874

Изтеглете "Решение 1874"

21.02.2017г.     420


Решение 33

Изтеглете "Решение 33"

10.02.2017г.     396


Решение 2075

Изтеглете "Решение 2075"

10.02.2017г.     421


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия