За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Обсъждане на бюджет - ПОКАНА

ПОКАНА На основание чл. 140 ал.4 и от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета ...

07.06.2019г.     41


РЕШЕНИЕ №699

Изтеглете файла в PDF формат

17.05.2018г.     267


РЕШЕНИЕ №3372

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     519


РЕШЕНИЕ №2084

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     490


Решение №2098

01.02.2018г.     430