За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ №699

Изтеглете файла в PDF формат

17.05.2018г.     226


РЕШЕНИЕ №3372

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     483


РЕШЕНИЕ №2084

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     461


Решение №2098

01.02.2018г.     400


РЕШЕНИЕ №2259

Изтеглете в PDF

23.01.2018г.     527