За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/09.11.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 09.11.2023 г.             ДНЕВЕН РЕД 1. Избор на председател на Общински съвет – Несебър, на основание чл.21 ал.1, т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА (Закон за местно самоуправление и местна администрация). 2. Избор на ...

14.11.2023г.     165


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ...

19.09.2023г.     608


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г. ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх.№ 290/11.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци. Докладна записка вх.№ ...

03.07.2023г.     486


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 34/28.04.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ №34/28.04.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 212/06.04.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2022 г. Докладна записка вх.№ 229/12.04.2023 г. ...

05.05.2023г.     927


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 33/24.03.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 33/24.03.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 146/10.03.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина ...

31.03.2023г.     936


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/16.02.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32/16.02.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 024/17.01.2023 г. от Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет- Несебър, относно определяне на общински съветници в комисията по чл.64, ал.3 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне ...

23.02.2023г.     1094


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31/05.12.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 31/05.12.2022 г.   ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх.№ 602/31.10.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през първото шестмесечие на 2022 г. Докладна ...

12.12.2022г.     823


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/27.10.2022 г.

    РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/27.10.2022 г. ДНЕВЕН РЕД     Докладна записка вх. № 551/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър, на един брой лек ...

02.11.2022г.     738


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/20.09.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ  № 29/20.09.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 426/21.07.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър. Докладна ...

26.09.2022г.     787


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/04.07.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28/04.07.2022 г.   ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 377/24.06.2022 г. от Виктор Борисов –  зам. кмет на община Несебър, относно промени в Правилника за устройството и дейността на ОП „Пристанищна инфраструктура“ гр.Несебър. Докладна записка ...

08.07.2022г.     659


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340