За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 05.12.2022 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.   С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно ...

28.11.2022г.     290


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 27.10.2022 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,. С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно ...

21.10.2022г.     246


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 20.09.2022 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             ...

14.09.2022г.     308


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 04.07.2022 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

29.06.2022г.     169


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 27.05.2022 г.

П О К А Н А     Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             ...

20.05.2022г.     349


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 28.04.2022 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             ...

21.04.2022г.     360


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 05.04.2022 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

30.03.2022г.     526


П О К А Н А за извънредно заседание на Общински съвет-Несебър 28.02.2022 г.

П О К А Н А                             Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

25.02.2022г.     217


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 03.02.2022 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

28.01.2022г.     478


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 15.12.2021 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ...

09.12.2021г.     379


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия