За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Председател на Общински съвет Несебър

 

Приемен ден - Сряда от 14:00 до 16:00

гр. Несебър, ул.” Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър - кабинет 44

 

 

 

 

 

 

Румен Кулев Кулев