За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Административно обслужване на Общински съвет

 

 

   

Юрисконсулт

Елица Валентинова Тодорова

2 93 48

Ст. експерт

Живко Богомилов Василев

2 93 48

Главен специалист

Росица Маринова Бинчарова

2 93 40

Мл. Експерт

Станислав Веселинов Кадиев

2 93 45

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340