За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Днес отбелязваме 148 години от обесването на Апостола на българската свобода - Васил Левски. Покланяйки се пред паметта на Апостола всяка година, ние се покланяме не само пред миналото си, но се покланяме и пред днешния ден и към бъдещото, в което, вярваме, че ще има следа от неговия живот. В днешния ден България е в поклон, в поклон сме и този поклон ни прави повече българи и повече човеци! Паметта на Апостола беше почетена с поднасяне на венци от Общински съвет-Несебър, община Несебър и други сдружения и организации пред паметника на бележития българин в парка на града. Поклон пред светлата му памет! ????????

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия