За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


 

За първи път в Община Несебър  не се проведе традиционното официално награждаване на десетте най-добри спортисти за 2020 г.

Въпреки ограниченията и трудностите свързани с пандемията от COVID 19, нашите спортисти и треньори работиха усърдно, показаха добри резултати и заслужено бяха възнаградени.

Отличените спортисти получиха наградите си от представител на Общински съвет – Несебър.

 

10-те най-изявени спортисти в община Несебър зa 2020г.

             

Диана Маркова - общински ветроходен клуб „Несебър – 2000“

Анас Айвар Маздрашки  „Тенис клуб ЕГАЛИТЕ“

Даниел Йорданов - общински ветроходен клуб „Несебър – 2000“

Теодор Русев - колоездачен клуб „Несебър“

Петър Йорданов Димитров – колоездачен клуб „Несебър“

Петя Минкова - колоездачен клуб „Несебър“

Борис Димчев Кукучев – „Стрелкови клуб Несебър“

Димитър Катрафилов – Спортен клуб по подводни спортове – „Месемврия“

Петко Маринов Турлаков - „Стрелкови клуб Несебър“

Огнян Михайлов Костов – „Клуб по спортни танци“ –гр. Несебър

София Бориславова Борисова – „Клуб по спортни танци“ –гр. Несебър

 

Най-успешен треньор за 2020 г.   Радослав Марков общински ветроходен клуб

Несебър – 2000“

Най-проспериращ отбор в община Несебър - Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър

 

 

 

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия