За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Десетте най-добри спортисти в Община Несебър за 2019 г. са:

  1. Виктор Байчев – Спортен клуб „Бушидо“
  2. Борислав Байчев – Спортен клуб „Бушидо“
  3. Стефан Димитров – Спортен клуб „Бушидо“

      4. Василена Венциславова Вълчанова – спортен клуб художествена гимнастика „Море“

  1. Анас Маздрашки – Тенис клуб „Егалите“
  2. Елена Кралева – „Тенис Академия Несебър“
  3. Любомир Бакърджиев – Спортен клуб „Сентоки“ – Обзор
  4. Ан-Никол Кънева и Мартин Геров -Общински морски клуб „Несебър – 2000“ – екипаж
  5. Иво Тодоров – Общински морски клуб „Несебър – 2000“
  6. Диана Маркова – Общински морски клуб „Несебър – 2000“

 

И тази година бяха връчени награди за най-проспериращ отбор и за най-успешен треньор.

За най-успешен треньор награден с плакет бе Борис Димчев Кукучев - Стрелкови Клуб „Несебър“ .

За най-проспериращ клуб награден с плакет бе  Колоездачен клуб „Несебър“.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия