За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

           

       На основание чл. 23 ал.1  и  чл. 24 ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 12.02.2024 г. /понеделник/ в Заседателната зала №11 на Община Несебър, намираща се в сградата на общината на ул. „Еделвайс“ № 10,  ще се проведат заседанията на постоянните комисии, както следва:  

1. От 11:00ч. – 12:00 ч.  

съвместно заседание на следните постоянни комисии,

       Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

        Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности.

        Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество.

          Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика.

        

Съвместното заседание на посочените по-горе комисии се провежда във връзка с обсъждане на проекта за бюджет на община Несебър за 2024г. като се цели по-голяма оперативност, при работата на комисиите при обсъждането му съвместно с представители на общинска администрация 

 

2. От 12:00ч. – 12:30 ч  - заседание на  Комисията  по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет

 

3. От 13:00 ч. – 14:00ч. заседание на Комисията  по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия   

 

4. От 14:00ч.–14:30ч. заседание на  Комисията  по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда

 

5. От   14:30 ч. -   заседание на  Комисията по бюджет и финанси  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: В. КРЪСТЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340