За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2015-2019г., Ви уведомявам че, на 08.11.2018 г. /четвъртък/ ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

  1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет – 13:00ч. – 13:30ч.
  2. Комисия по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности – 13:30ч. – 14:00ч.
  3.  Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия - 14:00ч. – 14:50ч.
  4. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми – 14:50ч. – 15:30ч.
  5.  Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда – 15:30ч.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: /Р. КУЛЕВ/

 

 

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

За Туризма от А до Я 16-17.04.2019 - Сл. бряг, х-л Котва
19-20.04.2019 - Бургас, Експо център Флора
22-23.04.2019 - Созопол, Конгресен център ВМК