За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР

 

            На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 24.01.2024 г. /сряда/ в Заседателната зала №11 на Община Несебър, намираща се в сградата на общината на ул. „Еделвайс“ № 10, ще се проведат заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, както следва:

 

1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет –  11:00 ч. – 11:30 ч.

 

2. Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности – 11:30 – 12:00 ч.

 

3. Комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика – 13:00 – 13:30 ч.

 

4. Комисия по бюджет и финанси – 13:30 – 14:00

 

5. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и  опазване на околната среда – 14:00 – 15:00 ч.

 

6. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия  - 15:00

                                                                                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: В. КРЪСТЕВ

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340