За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Декларации по ЗПУКИ

 

МАНДАТ 2015г.

 

ЗПУКИ - чл.12,т.1

Николай Димитров
Иван Николов
Христо Янев
Емил Огледалов
Христо Николов
Павел Павлов
Жельо Желев
Неделчо Недялков
Андон Бакалов


ЗПУКИ - чл.12, т.2

Николай Димитров
Николай Димитров 2стр.
Иван Николов
Иван Николов 2 стр.
Емил Огледалов
Емил Огледалов 2 стр.
Павел Павлов
Павел Павлов 2 стр.
Христо Николов
Христо Николов 2 стр.
Жельо Желев
Жельо Желев 2 стр.
Неделчо Недялков
Неделчо Недялков 2 стр.
Христо Янев
Христо Янев 2 стр.
Андон Бакалов
Андон Бакалов 2 стр.

 

ЗПУКИ - чл.12, т.1

Атанас Терзиев
Благой Филипов
Венелин Ташев
Виктор Атанасов
Върбан Кръстев
Георги Георгиев
Георги Манолов
Демир Петров
Иван Янев
Кирил Киров
Костадин Нищелков
Красимир Мавров
Николай Киров
Пейко Янков
Пейчо Колев
Петър Тодоров
Румен Кулев
Славчо Станелов
Станислав Цанев
Тонка Пешева
Христо Яръмов


ЗПУКИ - чл.12, т.2

Атанас Терзиев
Атанас Терзиев 2 стр
Благой Филипов
Благой Филипов 2 стр.
Венелин Ташев
Венелин Ташев 2 стр.
Виктор Атанасов
Виктор Атанасов 2 стр.
Върбан Кръстев
Върбан Кръстев 2 стр.
Георги Манолов
Георги Манолов 2 стр.
Георги Георгиев
Георги Георгиев 2 стр.
Демир Петров
Демир Петров 2 стр.
Иван Янев
Иван Янев 2 стр.
Кирил Киров
Кирил Киров 2 стр.
Костадин Нищелков
Костадин Нищелков 2 стр.
Красимир Петров
Красимир Петров 2 стр.
Николай Киров
Николай Киров 2 стр.
Пейко Янков
Пейко Янков 2 стр.
Пейчо Колев
Пейчо Колев 2 стр.
Петър Тодоров
Петър Тодоров 2 стр.
Румен Кулев
Румен Кулев 2 стр.
Славчо Станелов
Славчо Станелов 2 стр.
Станислав Цанев
Станислав Цанев 2стр.
Тонка Пешева
Тонка Пешева 2 стр.
Христо Яръмов
Христо Яръмов 2 стр.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия