За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


de4abd684fcebd0df35bf9222aa0c787.jpg
e415e23c47c424b9e477dab44e47c051.jpg