За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


48af84ade6caa24674c9b02927c08b0d.jpg
9ae2d2aa46a90d66eca658573a300c9d.jpg
23626dadfaea48e72672e3a3a77ab49f.jpg