За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ №1268

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     379


Решение 1685

Изтеглете "Решение 1685" (част 1) Изтеглете "Решение 1685" (част 2)

21.02.2017г.     288


Решение 1874

Изтеглете "Решение 1874"

21.02.2017г.     278


Решение 33

Изтеглете "Решение 33"

10.02.2017г.     264


Решение 2075

Изтеглете "Решение 2075"

10.02.2017г.     275