За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ №1268

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     396


Решение 1685

Изтеглете "Решение 1685" (част 1) Изтеглете "Решение 1685" (част 2)

21.02.2017г.     307


Решение 1874

Изтеглете "Решение 1874"

21.02.2017г.     297


Решение 33

Изтеглете "Решение 33"

10.02.2017г.     282


Решение 2075

Изтеглете "Решение 2075"

10.02.2017г.     297