За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ №3372

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     304


РЕШЕНИЕ №2084

Изтеглете файла в PDF формат

10.04.2018г.     321


Решение №2098

01.02.2018г.     282


РЕШЕНИЕ №2259

Изтеглете в PDF

23.01.2018г.     427


РЕШЕНИЕ №1268

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     319