За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ 07.07.2017

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     199


Решение 1685

Изтеглете "Решение 1685" (част 1) Изтеглете "Решение 1685" (част 2)

21.02.2017г.     125


Решение 1874

Изтеглете "Решение 1874"

21.02.2017г.     107


Решение 33

Изтеглете "Решение 33"

10.02.2017г.     100


Решение 2075

Изтеглете "Решение 2075"

10.02.2017г.     113