За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЕ 07.07.2017

Изтеглете в PDF

31.08.2017г.     116


Решение 1685

Изтеглете "Решение 1685" (част 1) Изтеглете "Решение 1685" (част 2)

21.02.2017г.     64


Решение 1874

Изтеглете "Решение 1874"

21.02.2017г.     51


Решение 33

Изтеглете "Решение 33"

10.02.2017г.     46


Решение 2075

Изтеглете "Решение 2075"

10.02.2017г.     46