За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Административно обслужване на Общински съвет

 

Началник отдел

Даниела Миткова Кусева

2 93 48

Юрисконсулт

Елица Валентинова Тодорова

2 93 45

Мл. експерт

Живко Богомилов Василев

2 93 45

Тех. секретар

Росица Маринова Бинчарова

2 93 40

Шофьор

Станислав Веселинов Кадиев

2 93 40

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Сряда 14:00 - 16:00

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44